Weten

Meer Lezen?

De informatie op deze site is afkomstig uit de TalentenKrachtonderzoeken van de Radboud Universiteit Nijmegen, het Expertisecentrum Nederlands en hun partners.

Hieronder staat een lijst van relevante Nederlandstalige publicaties. Een volledige (wetenschappelijke) publicatielijst en meer informatie over TalentenKracht, de onderzoekers en projecten vind je onder Over ons.

Publicaties

Wagensveld, B., Teunissen, C. & Bruggink, M. (2014). Wetenschap en technologie creëert uitdagende taalsituaties. Meer Taal, 1 (2), 4-9. pdf

Kleemans, T., Segers, E., & Verhoeven, L. (2012). Voorspellers van rekenvaardigheid bij Kinderen met ESM in groep 3. Van Horen Zeggen, 53 (4), 14-18. pdf

Kleemans, T., Segers, E., & Verhoeven, L. (2011). De achterstand op getalbegrip van kleuters met Ernstige Spraaktaalmoeilijkheden. Van Horen Zeggen, 52, 10-13. pdf

Segers, E. & Raijmakers, M. (2010). Logisch redeneren tijdens het spelen van spelletjes. TalentenKracht Magazine, nov 2010 (spec iss), 63-64. pdf

Segers, E., Kleemans, T., Peeters, M., Landsman, K., & Verhoeven, L. (2010). Taal en wiskundig talent. TalentenKracht Magazine, nov 2010 (spec iss), 74-81. pdf

Kleemans, T., Segers, E., & Verhoeven, L. (2010). De rol van taal bij rekenontwikkeling. De Wereld van het Jonge Kind, 37, 20-22. pdf