Vindplaatsen

Gelderse vindplaatsen

Vindplaatsen zijn bijzondere scholen die werken aan de talentontwikkeling van kinderen aan de hand van Wetenschap en Techniek. Het zijn scholen waar iets speciaals te vinden is. Wat dat is, is per school verschillend; maar wat hetzelfde is, is dat je van harte uitgenodigd bent om een kijkje te komen nemen.
Via deze pagina kun je nader kennismaken met alle Vindplaatsen uit onze regio en de projecten en activiteiten waaraan deze scholen hebben meegewerkt.

Arnhem en omgeving

De Dorendal uit Doorwerth is een Daltonschool, die actief werkt aan het vormgeven van w&t binnen de kaders van het Daltononderwijs.
't Holthuus is een actieve en groeiende school in Huissen. Het onderwijs is geïnspireerd op de principes van Reggio Emilia, en w&t krijgt vorm in ateliers.
't Panorama is een school die extra aandacht besteedt aan meer- en hoogbegaafde kinderen.

Noord-Oost Gelderland

SBO SAM maakt werk van w&t voor alle leerlingen, en besteedt daarbij veel aandacht aan de samenwerking tussen de kinderen.
’t Montferland integreert de aanpak van onderzoekend leren niet alleen bij Wereldoriëntatie, maar ook bij rekenen. Hoe?
CBS de Rank/G.A. van der Lugtschool laten zien waar kleine scholen groot in kunnen zijn: bijvoorbeeld in het toepassen van ICT tijdens de lessen.

Nijmegen en omgeving

St. Nicolaasschool/WKRU hebben samen ervaren hoe doorbraken uit de hedendaagse wetenschap het beste naar de leerlingen op school kunnen worden gebracht.
Het Junior Technovium is één van de plaatsen waar techniekonderwijs in Wijchen vorm krijgt.
De Lanteerne bedacht het Leerplein, een plek waar leerlingen van alle leeftijden, ouders, leerkrachten, stagiaires en onderzoekers samenkomen (allemaal tegelijk!).

Het Talent is een bijzondere school in Lent, waar de beginsituatie van iedere leerling steeds centraal staat.

’t Startblok in Cuijk wilde alle kinderen betrekken, ook de kinderen die graag met hun handen werken. De oplossing: w&t ingebed in een rijke ict-omgeving.

West-Gelderland, Utrecht

De Vlinderboom in Ede betrekt de omgeving actief bij het thematisch onderwijs, dat zich door de hele school uitstrekt.
In het karakteristieke, nieuwe gebouw van de Regenboog in Amerongen is alle ruimte voor onderzoekend en ontdekkend leren.
De Grondtoon in Veenendaal stimuleert alle leerlingen, van groep 1 tot en met groep 8, door middel van onderzoekend en ontdekkend leren. Zo komt betekenisvol leren tot stand.
De Morgenster in Geldermalsen is al jarenlang actief op het gebied van techniek. Plusklas de Alant leverde een bijzondere prestatie door zelf een 3D-printer te bouwen.