TalentenKracht

Pagina top navigatie elementen

"Binnen TalentenKracht is het onze ambitie om de talenten van elk individueel kind te zien en verder te ontwikkelen."

Transcript

ELIANE SEGERS: TalentenKracht is een onderzoeksprogramma van zeven universiteiten, zes in Nederland en één in België (Leuven), waarbij we onderzoek doen naar de talenten van kinderen op het gebied van wetenschap en techniek. Het gaat daarbij om de talenten van elk individueel kind. Dus van elk kind wil je zien wat ze kunnen doen om hun eigen talent maximaal te kunnen benutten.
Binnen het TalentenKracht project is er ook een speciale plek voor de zogenaamde vindplaatsscholen. Vindplaatsscholen zijn heel speciale scholen want het zijn scholen die al eigenlijk de voorhoede vormen op het gebied van wetenschap en techniek. Voor andere scholen is daar dan ook echt iets te vinden, zo je wil. En de scholen doen ook zelf onderzoeken, het zogenaamde vindplaatsenonderzoek, in samenwerking met ons, de TalentenKracht universiteiten. Scholen hebben zelf vraagstellingen en in samenwerking komen we tot een antwoord op die vragen. Dit praktijkonderzoek vormt een hele mooie aanvulling op het meer fundamentele onderzoek dat we bij TalentenKracht al doen. Dus op die manier hebben we heel mooi twee lijnen van onderzoek die samen zorgen dat we optimaal de talenten van kinderen kunnen onderzoeken.

Maak kennis met TalentenKracht!
Binnen het onderzoeksprogramma TalentenKracht werken zeven universiteiten samen om de talenten van kinderen op het gebied van wetenschap en technologie in kaart te brengen, te behouden en te ontwikkelen. TalentenKracht Nijmegen onderzoekt naast vragen uit de wetenschap ook praktische vragen van en met scholen. In de video legt dr. Eliane Segers uit waarom het zo belangrijk is een sterke relatie tussen onderzoek- en onderwijspraktijk te hebben.

Ook zo benieuwd wat die vindplaatsenscholen zo bijzonder maakt? Kijk hier voor een portret van de scholen.