St. Nicolaasschool/WKRU

Pagina top navigatie elementen

St. Nicolaasschool/WKRU

St. Nicolaasschool i.s.m. WKRU

Contactpersoon:
Jacqueline van Galen, directeur (jvgalen@st-nicolaasschool.nl)

Jenaplanbasisschool Sint Nicolaas
Antoinette van Pinxterenlaan 4
6532 CW Nijmegen
024 3555276
www.sint-nicolaasschool.nl

Kenmerkend voor de St. Nicolaasschool in samenwerking met WKRU is:

  • Projectteams van leerkrachten/schoolleiders PO, onderzoekers Radboud Universiteit (RU) en WKRU
  • Vertaling wetenschappelijke doorbraken naar PO
  • Jenaplan: uitgaan van de verschillen tussen kinderen

Vragen waaraan de St. Nicolaasschool en WKRU werken:

  • Explicitering van leeropbrengsten en talentbevordering van kinderen door deelname aan projecten van het WKRU
  • Wat zijn de opbrengsten van samenwerking in projectteams met o.a. RU-onderzoekers bij leerkrachten?
  • Wat is er nodig om de ontwikkelingen te borgen binnen de scholen?

De St. Nicolaasschool, ooit gestart als een internaat en school voor schipperskinderen, en het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) zijn gezamenlijk een traject gestart om een samenwerkingsmodel tussen Wetenschapsknooppunt en scholen op te zetten en in de praktijk te testen. Dit samenwerkingsmodel is gericht op het ontwerpen en uitvoeren van lessen op basisscholen waarin recente wetenschappelijke doorbraken centraal staan. Projectteams van wetenschappers, studenten en leerkrachten/schoolleiders ontwerpen gezamenlijk lessen, die op verschillende scholen in de regio worden uitgevoerd. Voor meer informatie over dit samenwerkingsmodel en de wetenschappelijke doorbraken die dit jaar centraal staan, kunt u terecht op de site van WKRU.

Het past binnen het karakter van de St. Nicolaassschool om deze samenwerking met WKRU aan te gaan. De school is gegrondvest op de principes van het Jenaplanonderwijs, waarbij de verschillen tussen kinderen uitgangspunt zijn bij het vormgeven van het onderwijs. Ieder kind, maar ook iedere volwassene, heeft een eigen identiteit en eigen mogelijkheden, die gerespecteerd en ontwikkeld moeten worden. “Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en leren) en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens.” (citaat schoolgids 2013-2014, pagina 6).

Wereldoriëntatie vormt binnen de St. Nicolaasschool het hart van het onderwijs, waar verschillende vaardigheden samenkomen: rekenen, lezen, schrijven, informatiebronnen gebruiken.

De St. Nicolaasschool heeft meegewerkt aan een onderzoek van de WKRU naar de beste wijze om wetenschappelijke doorbraken de klas in te brengen. Lees hier meer over dit onderzoek.