Publicaties

Publicaties

De publicaties over het onderzoek van het centrum voor TalentenKracht Nijmegen zijn onderverdeeld in vakpublicaties in Nederlandstalige tijdschriften en wetenschappelijke publicaties in Engelstalige tijdschriften.

Vakpublicaties (Nederlandstalig)

Segers, E. & Kleemans, T. (Red.). (2015). Didactief Special. De leraar als talentmanager, 45(6). pdf

Wagensveld, B., Teunissen, C. & Bruggink, M. (2014). Wetenschap en technologie creëert uitdagende taalsituaties. MeerTaal, 1 (2), 4-9. pdf

Scharten, R. & Kat-de Jong, M. (2012). Koersvast en enthousiast: kritieke succesfactoren van de Gelders Vindplaatsen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands. link

Kleemans, T., Segers, E., & Verhoeven, L. (2012). Voorspellers van rekenvaardigheid bij kinderen met ESM in groep 3.Van Horen Zeggen, 53(4), 14-18. pdf

Kleemans, T., Segers, E., & Verhoeven, L. (2011). De achterstand op getalbegrip van kleuters met Ernstige Spraaktaalmoeilijkheden. Van Horen Zeggen, 52, 10-13. pdf

Segers, E. & Raijmakers, M. (2010). Logisch redeneren tijdens het spelen van spelletjes. TalentenKracht Magazine, nov 2010 (spec iss), 63-64. pdf

Segers, E., Kleemans, T., Peeters, M., Landsman, K., & Verhoeven, L. (2010). Taal en wiskundig talent. TalentenKracht Magazine, nov 2010 (spec iss), 74-81. pdf

Peeters, M., Segers, E., Droop, M., & Verhoeven, L. (2010). Digitale leeromgeving wetenschap en techniek voor leerkrachten. Taal Lezen Primair, 1, 2-4.

Kleemans, T., Segers, E., & Verhoeven, L. (2010). De rol van taal bij rekenontwikkeling. De Wereld van het Jonge Kind, 37, 20-22. pdf

Wetenschappelijke publicaties (Engelstalig)

Kleemans, M.A.J., Segers, P.C.J. & Verhoeven, L.T.W. (2013). Relations between home numeracy experiences and basic calculation skills of children with and without specific language impairment. Early childhood research quarterly, 28(2), 415-423. abstract

Kleemans, M.A.J., Segers, P.C.J. & Verhoeven, L.T.W. (2012). Naming speed as a clinical marker in predicting basic calculation skills in children with specific language impairment. Research in Developmental Disabilities, 33(3), 882-889. abstract

Kleemans, M., Peeters, M., Segers, E., & Verhoeven, L. (2012). Child and home predictors of early numeracy skills in kindergarten. Early Childhood Research Quarterly, 27(3), 471-477. abstract

Graaf, van der, J., Segers, E. & Verhoeven, L. (2015). Scientific reasoning abilities in kindergarten: dynamic assessment of the control of variables strategy. Instructional Science, 43(3), 381-400. pdf

Segers, E., Peeters, M., Strating, H., Teunissen, C. & Verhoeven, L. (2011). Effects of a digital learning environment on knowledge and attitude of student teachers. In M.J. de Vries, H. van Keulen, S. Peters & J.W. van der Molen (Eds.). Professional Development for Primary Teachers in Science and Technology: The Dutch VTB-Pro Project in an International Perspective. (pp. 265-275). Rotterdam/Taipei: Sense Publishers. abstract

Kleemans, T., Segers, E., & Verhoeven, L. (2011). Precursors to Numeracy in Kindergartners with Specific Language Impairment. Research in Developmental Disabilities, 32, 2901-2908. abstract

Kleemans, T., Segers, E., & Verhoeven, L. (2011). Cognitive and Linguistic Precursors of Early Numeracy in Kindergartners: Evidence from First and Second Language Learners. Learning and Individual Differences, 21, 555-561. abstract