Meten

Meet w&t vaardigheden van je school en leerlingen

Hoe ver zijn jullie binnen de school met w&t onderwijs?
En hoe ontwikkeld zijn de onderzoeksvaardigheden van je leerlingen?

Bekijk hier de meetinstrumenten die TalentenKracht Nijmegen ontwikkelde om meer inzicht te geven in de antwoorden op deze vragen.

Voor scholen: De w&t index

De wetenschap en technologie index is ontwikkeld om scholen inzicht te geven in de stand van zaken van het wetenschap- en technologieonderwijs op hun school. 

De huidige situatie wordt geanalyseerd op vier aspecten:
1. De visie van de school op kind en leren;
2. De deskundigheid van het team wat betreft (de invoering van) wetenschap- en techniekonderwijs;
3. De inzet van (didactische) materialen (inhoud en toepassingen); 
4. Samenwerking met en ondersteuning door de directe omgeving van de school.

Het doorlopen van de vragenlijst leidt tot nadenken en praten over alles wat te maken heeft met goed wetenschap- en techniekonderwijs. De index kan aanleiding zijn voor discussie over wetenschap en techniek met het team, om verder na te denken over de wensen wat betreft wetenschap en techniek of voor concrete vervolgstappen.

Download hier de w&t index

Meer achtergrondinformatie en een beknopte handleiding bij de w&t index vindt u hier.

Voor leerlingen: De WeB vragenlijst

De Wetenschappelijk Besef vragenlijst wordt momenteel ontwikkeld door onderzoekers van de Radboud Universiteit van het centrum voor TalentenKracht Nijmegen. 

De vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in de onderzoeksvaardigheden van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De lijst daagt kinderen uit na te denken over de juistheid van onderzoeksvragen, onderzoekt of ze gecontroleerde onderzoeksopzetten kunnen bedenken en meet hun redeneervaardigheden.

In het voorjaar van 2013 is de vragenlijst afgenomen bij meer dan 200 leerlingen van vijf vindplaatsscholen uit Amerongen, Arnhem, Cuijck, 's-Heerenberg en Veenendaal en momenteel zijn we bezig om aan de hand van deze piot data de lijst te optimaliseren.

Zodra de WeB lijst volledig gevalideerd is, is hij via deze site beschikbaar voor gebruik in alle Nederlandstalige scholen.