Lesinstructies

Pagina top navigatie elementen

Handreikingen voor effectief W&T-onderwijs

Hoe zet je een goed experiment op?
Deze handreiking omvat een les waarin leerlingen leren hoe ze eerlijk en goed kunnen experimenteren. De les is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het po. Ze leren:
- Hoe een verkeerd experiment eruit ziet;
- Hoe je een goed experiment kunt opzetten met behulp van de experimenteerstrategie ‘Controleren van Variabelen’.
Bij deze les horen een instructie, bijlages en werkboek. Wil je verder aan de slag met experimenteren in de klas? Hier staan een lessenseries waar deze handreiking op geïnspireerd is, en hier staat een inspiratiefilm over experimenteren met de hellingbaan!

Een taalgerichte aanpak van W&T-onderwijs
Wil je in je W&T-lessen de taalvaardigheid van leerlingen vergroten? Dan biedt dit document je daarvoor een handreiking. Na het lezen van dit document:
- Heb je inzicht in het belang van taal bij W&T-onderwijs;
- weet je welke leerkrachtvaardigheden effectief zijn voor het stimuleren van de mondelinge taalvaardigheid;
- kun je deze leerkrachtvaardigheden herkennen;
- kun je deze leerkrachtvaardigheden inzetten in de verschillende fasen van de cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren. 
Bij deze handreiking horen een instructie en bijlages.

Deze handreikingen zijn beproefd en geëvalueerd in het kader van het onderzoeksproject “Onderzoekend leren over constructies: het effect van een interventie op leerling- en leerkrachtniveau op de redeneervaardigheid van leerlingen”. Dit project was een samenwerking tussen Saxion Hogescholen en de Radboud Universiteit, en werd mogelijk gemaakt door het NRO. Wil je meer weten over dit project? Het filmfragment op deze pagina geeft een overzicht. Ook vind je daar een lessenserie over constructies volgens de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren!