Junior Technovium

Pagina top navigatie elementen

Junior Technovium

Contactpersonen:
Henk van Haeften (henk.vanhaeften@gmail.com)
Helma van Hezewijk (helmavanhezewijk@gmail.com)

Juniortechnovium Wijchen
in Basisschool 't Palet
Huissteden 1401
6605 HK Wijchen
06 47837792
www.juniortechnovium.nl

Kenmerkend voor het Junior Technovium is:

  • Technieklokaal voor scholen Kans en Kleur; steeds vernieuwend
  • Jaarlijks techniekproject met wedstrijd, bedrijfsbezoeken en publieksdag
  • Samenwerking met bedrijfsleven en gemeente

Vragen waaraan het Junior Technovium werkt:

  • Hoe beïnvloeden en versterken taal - en wetenschap en techniekonderwijs elkaar?
  • Hoe kunnen we opbrengsten en onze kennis van interventies die werken voor taal- en leesonderwijs, verbreden en verbinden aan w&t onderwijs? 

Het Junior Technovium is ontstaan uit de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en bedrijfsleven. Samenwerkingsstichting Kans en Kleur (en daarbinnen met name de vier Wijchense basisscholen Paulusschool, De Speelhoeve, ’t Palet en De Viersprong), de gemeente Wijchen en het regionale bedrijfsleven hebben met elkaar een lang traject van wederzijds kennismaken en ontdekken doorlopen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de inrichting van een centraal technieklokaal, waar de Wijchense scholen van Kans en Kleur gebruik van maken.

Het Junior Technovium is een volledig ingerichte techniekwerkplaats, voorzien van alle noodzakelijke gereedschappen en materialen. Er is een collectie opdrachten aangelegd die passend is voor het Junior Technovium en de leerlingen die er komen. De leerlingen bereiden een bezoek aan het Junior Technovium voor op hun eigen school, met hun eigen leerkracht, en worden tijdens de lessen in het Junior Technovium begeleid door een speciaal daarvoor aangetrokken techniekleerkracht.

Uit de samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en gemeente is ook een techniekproject voortgekomen. Ieder jaar wordt er een nieuw thema gekozen, waarmee leerlingen aan de slag gaan. Studenten van de Pabo worden betrokken bij de begeleiding van de leerlingen. Alle ontwerpen worden tijdens een centrale techniekdag gepresenteerd. Op diezelfde dag wordt bekend gemaakt welke school de winnaar is.

Het Junior Technovium, onderdeel van Stichting Kans en Kleur, heeft meegewerkt aan het onderzoek naar de kritische succesfactoren van de vindplaatsscholen. Lees hier meer over dit onderzoek.