Het Talent

Pagina top navigatie elementen

Het Talent

Contactpersoon:
Carla van den Bosch, directeur (directie@het-talent.nl)

Basisschool Het Talent
Queenstraat 37b
6663 HA Lent
024 3604332
www.het-talent.nl

Netwerkbegeleiders:
Frederieke Ubels
06 38356912
f.ubels@kwtg.nl

Jacqueline Goedhart
j.goedhart@kwtg.nl

Kenmerkend voor Het Talent is:

  • Thematisch onderwijs waarin onderzoekend en ontwerpend leren geïntegreerd is
  • Goed uitgewerkt en beschreven vernieuwend onderwijsconcept, waarin ontwikkeling kind centraal staat
  • Werken in units van 100 kinderen; 1 unit voor plusleerlingen
  • Technieklokaal

Vragen waaraan het Talent werkt:

  • Effectiviteit van interventies: wat werkt voor welk kind op welk moment?
  • Wat zijn de wetenschappelijke inzichten die onze visie op de ontwikkeling van kinderen onderbouwen?

Het Talent werkt vanuit een pedagogische didactische kernstructuur (PDKS). In het PDKS-concept zijn de beginkenmerken van kinderen het uitgangspunt voor het onderwijsaanbod. Op basis van de beginkenmerken, krijgt ieder kind een bij hem passend aanbod. Van meet af aan heeft wetenschap en techniek in het centrum van de belangstelling gestaan. De school heeft een ruimte en een werkgroep voor onderzoekend en ontwerpend leren, waarin ook de Pabo participeert. De leerarrangementen die deze werkgroep maken kennen een relatie met de schoolbrede onderwerpen en hebben als kenmerk levensecht leren. Hiervoor maakt de school gebruik van de competentie van ouders en externen w.o. bedrijven. De school is begonnen als een VTB school, neemt deel aan diverse landelijke netwerken en is vindplaatsschool.

Het Talent heeft meegewerkt aan het onderzoek naar de kritische succesfactoren van de vindplaatsscholen. Lees hier meer over dit onderzoek.

Bij het 10-jarig bestaan van de school is een boek uitgebracht over het eigen onderwijsconcept van de school, getiteld Een ster in Talent. Het boek is via de website van de school te bestellen.