De Vlinderboom

Pagina top navigatie elementen

De Vlinderboom

Contactpersoon:
Leo Trommel, directeur (info@vlinderboom-ede.nl)

CNS-SISO basisschool De Vlinderboom
Spinozastate 1
6716 PC Ede
www.vlinderboom-ede.nl

Netwerkbegeleider:
Hilco van Stuijvenberg
0318 696300
h.vanstuijvenberg@kwtg.nl

Kenmerkend voor de Vlinderboom is:

 • Thematisch onderwijs door de hele school
 • Betrekken omgeving bij onderwijs

Vragen waar de Vlinderboom aan werkt:

 • Opbrengsten thematisch werken structureel in kaart brengen
 • Hoe kunnen we onderzoeksvaardigheden in een leerlijn zetten? Hoe kan dit ons helpen om excellentie in de brede zin te signaleren en te ontwikkelen?
 • Welk leerrendement geeft de werkwijze in product -, proces- en gedragsmatig opzicht?

We leven in een snel veranderende tijd. Onze kinderen hebben veel vaardigheden nodig om in de toekomst goed in de maatschappij te kunnen functioneren, zoals:

  • sterk in je schoenen staan en eigen keuzes durven maken
  • kunnen samenwerken
  • creativiteit en inventiviteit
  • kennis kunnen vinden, vaak op internet, en op waarde kunnen inschatten
  • een weg kunnen vinden in een geïnternationaliseerde samenleving.

   De Vlinderboom: een school van deze tijd

   Op de Vlinderboom bereiden we de kinderen voor op hun toekomst door een breed onderwijsaanbod. Veel aandacht is er voor de basisvakken taal, lezen en rekenen, omdat deze vaardigheden noodzakelijk zijn om de andere goed te kunnen leren.
   In een moderne school is aandacht voor wetenschap en techniek. Sinds 2011 is de Vlinderboom vindplaatsschool voor wetenschap en talentontwikkeling.  We zien de keuze als erkenning, maar ook als opdracht. We zijn volop bezig om ons schoolgebouw om te vormen tot een leer- en doeplek voor onderzoeks- en ontdekactiviteiten. Wij richten ons onderwijs zo in dat de unieke talenten van kinderen werkelijk naar voren kunnen komen.

   Op de Vlinderboom kijken we over grenzen heen. Het lesprogramma is gebaseerd op het International Program Curriculum: een internationaal programma, dat uitgaat van ontdekkend leren. Nieuwsgierigheid en creativiteit worden hierbij gestimuleerd. Vroeg Engels is ook een kenmerk van een school die weet dat de wereld steeds kleiner wordt.

   De Vlinderboom heeft bijgedragen aan het onderzoek naar de kritische succesfactoren van de vindplaatsscholen. Lees hier meer over dit onderzoek.