De Lanteerne

Pagina top navigatie elementen

De Lanteerne

Contactpersoon:
Hans Thissen, directeur (directie@delanteerne.nl)

Jenaplanschool De Lanteerne
Henri Dunantstraat 8
6543 KR Nijmegen
024 3734191
www.delanteerne.nl

Kenmerkend voor de Lanteerne is:

 • Brede School/Integraal Kindcentrum i.s.m. Een Slingertouw
 • Leerplein waar kinderen vanuit eigen leervragen werken
 • Intensieve samenwerking met TalentenKracht

Vragen waaraan de Lanteerne werkt:

 • Hoe realiseren we onderwijs en opvang onder één visie, onder gedeelde regie?
 • Hoe realiseren we gedeelde ontwikkelarrangementen samen met ouders?
 • Wat is de effectiviteit van werken op het leerplein voor de 20% best presterende leerlingen?

De Lanteerne is een school die als motto in de schoolgids vermeldt: ‘verbindingskunst’. In alle facetten van het onderwijs staat de verbinding centraal. De school zelf zoekt verbinding met haar omgeving, bijvoorbeeld met het naastgelegen multifunctioneel kindcentrum Een Slingertouw (waar o.a. naschoolse opvang wordt gerealiseerd, en waar ook een technieklokaal is gevestigd), maar ook met de onderzoekers van TalentenKracht aan de Radboud Universiteit. Dat laatste levert waardevolle inzichten op, zowel voor de school als de onderzoekers. Ze leren elkaars taal te spreken en weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Maar ook in het onderwijs zoekt de school naar verbinding: naar ontmoeting en samenwerking. De school heeft 600 leerlingen, die door de week heen op allerlei verschillende manieren elkaar ontmoeten. Alle leerlingen werken in een stamgroep, maar bij het werken op het Leerplein komen 80 leerlingen uit verschillende stamgroepen, van verschillende leeftijden samen. Samenwerking tussen leerlingen van verschillende leeftijden wordt actief gestimuleerd. Op andere momenten wordt er gewerkt in niveaugroepen, bijvoorbeeld voor rekenen en taal.

Het Leerplein is een centrale voorziening in het hart van de school, waar leerlingen zelf onderzoek mogen doen, kunnen werken aan hun eigen projecten. Hun eigen leervragen staan centraal. Bij het werken op het leerplein worden de leerlingen begeleid door leerkrachten, ouders en stagiaires. Op het leerplein zijn verschillende ateliers gerealiseerd:

 • Uitvinderij: hier kunnen kinderen aan de slag met gereedschap, hout en elektrische apparaten om te bouwen of te ontdekken hoe iets werkt
 • Kijken naar de wereld: kinderen halen de wereld van buiten naar binnen
 • Proeverij: recepten lezen, gerechten bereiden, proeven en ontdekken
 • Wat de aarde biedt: in de tuin aan de slag om de wonderen van de natuur te ontdekken
 • Taal, tekens en beelden: creatief bezig zijn met taal, met betekenis, met beelden
 • Spel en spelen: thematisch ingerichte speelhuizen
 • Kunst en expositie: kunst ervaren en maken, eigen creativiteit uiten
 • Muziekruimte: samen muziek maken, beluisteren, ontwikkelen
 • Stilteparadijs: een plek om in alle rust te lezen, te schaken, maar ook te filosoferen of yoga beoefenen.

De Lanteerne heeft meegewerkt aan het onderzoek naar de kritische succesfactoren van de vindplaatsscholen. Lees hier meer over dit onderzoek.