De Grondtoon

Pagina top navigatie elementen

De Grondtoon

Contactpersoon:
Arie Verhoeks (Vindplaatscoördinator)

Christelijke basisschool De Grondtoon
Locatie Componistensingel 26
3906 BW Veenendaal
0318 528741
www.grondtoonveenendaal.nl

Netwerkbegeleider:
Hilco van Stuijvenberg
0318 696300
h.vanstuijvenberg@kwtg.nl

Kenmerkend voor de Grondtoon is:

  • Alle leerlingen, leerkrachten en stagiaires zijn actief met w&t
  • Werken aan een educatief partnerschap met ouders, vanuit hun deskundigheid en professionaliteit
  • Zoeken naar een wetenschappelijke onderbouwing van de leeractiviteiten

De vragen waar de Grondtoon aan werkt:

  • Hoe geven we onderzoekend leren een plaats binnen opbrengstgericht werken?
  • Welke cognitieve en praktische talenten worden zichtbaar door het werken aan w&t thema’s?
  • Nemen de intrinsieke motivatie en de prestatie van leerlingen toe als ze samenwerken rondom een betekenisvol w&t leerarrangement?

De Grondtoon: Vindplaats voor w&t in Veenendaal…

De Grondtoon is een reguliere school voor basisonderwijs waar het team na het voltooien van het VTB-traject heeft besloten de stap naar ontdekkend leren te maken. Door o.a. deel te nemen aan de expertwerkplaatsen van het Kenniscentrum Wetenschap Techniek Gelderland en het Wetenschapsknooppunt Wageningen University probeert de school onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) verder te ontwikkelen. Het schoolteam vindt het belangrijk dat daarbij de diverse talenten van alle kinderen uit groep 1 t/m 8 tot hun recht komen. Leerkrachten bekwamen zich o.a door het bedenken van w&t-lessen om zodoende een onderzoekende houding bij hun leerlingen te ontwikkelen. Ook probeert De Grondtoon OOL toe te passen bij rekenen, taal, wereldoriëntatie en bij de thema’s in de kleutergroepen.

Betekenisvoller leren, door kinderen een meer actieve rol te geven in het leerproces, zal binnen de school steeds belangrijker worden.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op onze website voor een impressie. Filmpjes van activiteiten op de Grondtoon vind je hier