De Dorendal

Pagina top navigatie elementen

De Dorendal

Contactpersoon: 
Bas Bresters, directeur (bas.bresters@dorendal.nl)

De Dorendal
Bachlaan 23
6865 EN Doorwerth
026 3333892
www.dorendal.nl

Netwerkbegeleider: Dannie Wammes

Kenmerkend voor de Dorendal is:

  • Onderzoekend leren gekoppeld aan Daltonprincipes
  • Hoge leeropbrengsten
  • W&t profielschool

Vraag waar de Dorendal aan werkt:

  • Hoe kunnen nieuwe inzichten over onderzoekend leren de inzichten van Helen Parkhurst versterken?

Basisschool de Dorendal werkt volgens de principes van het Daltononderwijs en heeft sinds najaar 1998 het Daltonpredicaat. In ons onderwijs staan de begrippen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken dan ook centraal. Het ontwikkelen van deze competenties is essentieel voor het kunnen functioneren in de huidige samenleving.
Op de Dorendal werken we in units, die elk samengesteld zijn uit 3 heterogene groepen.  Zo hebben we unit 1-2 (de 'kleuterbouw'), die bestaat uit 3 groepen 1-2. Daarnaast is er unit 3-4 ( 3 groepen 3-4), unit 5-6 (3 groepen 5-6) en unit 7-8 (3 groepen 7-8). Binnen de units wordt er veel samengewerkt.

Eén van de bekendste aspecten van het Daltononderwijs is de "taak". De kinderen krijgen daarbij een aantal opdrachten die binnen een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd. Het werken met taken begint al bij de kleuters; ieder kind krijgt de vrijheid om zelf een taak te kiezen, maar heeft vervolgens de verantwoordelijkheid om deze taak goed uit te voeren en af te ronden. De omvang van de taken, en daarmee de verantwoordelijkheid, wordt langzaam opgebouwd.

Onderzoekend leren wordt op de Dorendal gekoppeld aan het onderwijs in  het leergebied ‘kennis van mens en maatschappij’. Het onderwijs in dat leergebied wordt aangeboden in de vorm van geïntegreerde projecten, waarbinnen kinderen zelfstandig een thema uitdiepen. We maken daarbij gebruik van de methode ‘Topondernemers’.
Binnen het Vindplaatsentraject fungeert de Dorendal als trekker van een netwerk van Daltonscholen in de regio. De Dorendal heeft meegewerkt aan het onderzoek naar de kritische succesfactoren van de vindplaatsscholen. Lees hier meer over dit onderzoek.