CBS De Rank/Van der Lugtschool

Pagina top navigatie elementen

CBS De Rank / G.A. van der Lugtschool

CBS de Rank

Contactpersoon:
Henny Barnhoorn, techniekcoördinator (h.barnhoorn@gelderveste.nl)

Russerweg 23
7227 DC Toldijk
0575 451359
www.derank-toldijk.nl

Netwerkbegeleider: Albert Oving (a.oving@kwtg.nl)

Openbare Basisschool G. A. van  der Lugtschool

Contactpersoon:
Ben Krudde, directeur (directie@vdlugtschool.nl)

Van Bevervoordestraat 4
7275 AG Gelselaar
0545 481383
www.vdlugtschool.nl

Netwerkbegeleider: Albert Oving (a.oving@kwtg.nl)

Kenmerkend voor deze scholen is:

  • Reflectieve systematiek voor leerlingen
  • (Talentvolle) leerlingen uitdagen m.b.v. programmeertalen bij o.a. taal en rekenen
  • Thinking for Learning (T4L) en Marzano

Vragen waaraan deze scholen werken:

  • Objectieve toetsing van opbrengsten, gelet op context en overdraagbaarheid
  • Wat is hierbij de rol van de leerkracht, het aanbod, de omgeving, het thuisklimaat enz.

CBS de Rank en de Van der Lugtschool zijn beide kleine scholen. Op het gebied van w&t hebben ze de krachten gebundeld.  Op zoek naar een nieuwe manier van werken die leerlingen voorbereidt op een leven in onze gedigitaliseerde samenleving, hebben de teams zich verdiept in Thinking for Learning (T4L). Dit is een uit Engeland afkomstige, didactische aanpak gericht op het stimuleren van algemene denkvaardigheden waarvan we weten dat ze in de samenleving van de toekomst van essentieel belang (zullen) zijn. Ze worden samengevat in de taxonomie PRICE, die staat voor 5 denkvaardigheden:

P = Processing information (informatieverwerking)

R = Reasoning (redeneren)

I = Inquiry (onderzoeken)

C = Creative Thinking (creatief denken)

E = Evaluation (evaluatie)

De beide scholen nemen de uitdaging die ict vormt voor het onderwijs, heel serieus. Er wordt gekeken naar de rol die ict in de samenleving speelt, en hoe leerlingen daarop kunnen worden voorbereid. Dat heeft ertoe geleid dat leerlingen leren om op hoog niveau met ict te werken: zelf programmeren, ict (digitale instrumenten, bijvoorbeeld een digitale thermometer) inzetten bij het doen van onderzoek.

De Rank en de Van der Lugtschool hebben meegewerkt aan het onderzoek naar de kritische succesfactoren van de vindplaatsscholen. Lees hier meer over dit onderzoek.