't Startblok

Pagina top navigatie elementen

't Startblok

Contactpersoon:
Marco Janssen, directeur (marco.janssen@stichting-invitare.nl)

't Startblok
Robijnlaan 78
5431 ZR Cuijk
0485 313088
www.startblokcuijk.nl

Kenmerkend voor ’t Startblok is:

  • Werken aan 21st Century Skills
  • Een digitale leeromgeving mede vormgeven en ontwikkelen: JEELO
  • Maatschappelijke organisaties de school in: samenwerken met bedrijven en instanties

De vaardigheden van de 21e eeuw zijn niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Het moet niet zo zeer gaan om het ontvangen en aanleren  van kennis, maar om het leren zelf beheersen van hun leerproces en aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor hun toekomst. Kinderen moeten weten waar en hoe ze informatie die ze nodig hebben kunnen vergaren, hieruit te halen wat ze nodig hebben en op een goede manier interpreteren. Oplossingsgericht denken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, e.d. zijn belangrijke voorwaarden die met  leeractiviteiten rondom wetenschap en techniek geoefend kunnen worden. Hierbij is het van belang dat ze dit op een zelfstandige, autonome manier kunnen, waarbij de leerkracht naast de leerling staat in plaats van erboven.

Binnen het onderwijs op het ’t Startblok krijgt dit vorm door Jeelo: JE Eigen LeerOmgeving. In projecten van zes weken wordt ingegaan op onderwerpen die in de leefwereld van het kind van belang zijn en waarin alle verschillende (kern)doelen van natuur, wetenschap en techniek aan bod komen. Daarboven zweven de, misschien nog wel belangrijkere, vaardigheden die kinderen in de 21e eeuw nodig hebben. Kinderen leren kritisch denken, ze leren gebruik maken van de mogelijkheden die digitale wereld biedt, ze leren samenwerken, et cetera.
Belangrijke vraag die hierbij naar voren komt is hoe je de ontwikkelingen van kinderen hierbinnen vastlegt. Want ook binnen deze vaardigheden is door training en oefening groei te ontdekken bij kinderen. Hoe meet je dit? Daarin ligt onze onderzoeksvraag in dit vindplaatsentraject.

Jeelo werkt uit vanuit drie pijlers: samen leven, samen werken, zelfstandig leren.
De omgeving speelt een belangrijke rol in de projecten. De buurt, het dorp, de regio komt de school in en andersom worden bezoeken gebracht aan maatschappelijke organisaties. Wetenschap en techniek is geen geïsoleerde activiteit, maar is geïntegreerd in deze projecten.
In het leerproces wordt enerzijds de nadruk gelegd op samen werken: binnen de (digitale) mogelijkheden moeten de kinderen samen opdrachten uitvoeren en zijn ze ook samen verantwoordelijk voor eindproducten. Anderzijds kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Filmpjes van activiteiten op het Startblok vind je hier.