't Panorama

Pagina top navigatie elementen

't Panorama

Contactpersoon:
Leo de Bruijn (info@bspanorama.nl)

Basisschool 't Panorama
Mesdaglaan 70
6813 GS Arnhem
026 4432926
www.bspanorama.nl

Netwerkbegeleider: Jaap Dekker (j.dekker@kwtg.nl)

Kenmerkend voor ’t Panorama is:

  • Zelfontplooiing, zelfstandigheid én samenwerken
  • Onderzoekend thematisch onderwijs
  • Hoge leeropbrengsten

Vragen waar ’t Panorama aan werkt:

  • Hoge leeropbrengsten: toe te schrijven aan aandacht onderzoekend, thematisch leren en w&t?
  • Hoe kunnen we een rijke leeromgeving voor alle leerlingen, ook voor de meerbegaafde leerlingen, ontwikkelen?

De Arnhemse basisschool ’t Panorama heeft zijn erkenning als vindplaatsschool mede te danken aan hun expliciete aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De school wil al langer passend onderwijs verzorgen voor deze groep kinderen. De school voert inmiddels een meersporenbeleid, binnen de klas kunnen deze kinderen met meer uitdagend materiaal werken (waaronder Acadin); daarnaast werken ze één dagdeel per week als “ontdekkingsreiziger” buiten de klas o.l.v. zeer betrokken ouders. De kleutercollega’s hebben afgelopen schooljaar het scholingstraject “onderzoekend leren” doorlopen en brengen dit dagelijks bij hun kinderen in praktijk.

“Wij beschouwen onze onderwijsaanpak als geslaagd, als de leerlingen gemotiveerd zijn, geprikkeld of nieuwsgierig.”

“Hoe kan ik (als leerkracht) kinderen instrueren of trainen om oplossingsstrategieën te ontwikkelen? Maar ook: hoe kan ik kinderen prikkelen om hun eigen vragen te stellen? Hoe komen kinderen tot vragen? De (meer)begaafde leerlingen vinden hierin vaak hun weg wel, andere leerlingen hebben hulp of prikkeling nodig om tot vraagstelling te komen.”

‘t Panorama heeft meegewerkt aan het onderzoek naar de kritische succesfactoren van de vindplaatsscholen. Lees hier meer over dit onderzoek.