't Montferland

Pagina top navigatie elementen

't Montferland

Contactpersoon:
Mevr. M. de Vries-Jacobs (info@obsmontferland.nl)

OBS ’t Montferland
Plantsoensingel Noord 5a
7041 DH ’s-Heerenberg
0314 661924
www.obsmontferland.nl

Netwerkbegeleider:
Albert Oving
06 51372316
a.oving@kwtg.nl

Kenmerkend voor ’t Montferland is:

  • Veiligheid en structuur gecombineerd met uitdagend onderwijs
  • De 7 stappen van onderzoekend leren geïntegreerd in het onderwijs
  • Ontwikkelen en inrichten van een werkplaats voor w&t

Vragen waaraan ’t Montferland werkt:

  • Hoe kunnen we de opbrengsten van w&t-onderwijs toetsen, gelet op context en overdraagbaarheid?

’t Montferland: uitdagend onderwijs met een sterke basis

100 talen
Een kind spreekt eigenlijk 100 talen; een kind wil leren lezen, schrijven en rekenen, maar het wil ook de wereld echt leren kennen. Kinderen ervaren dat de wereld om hen heen samenhang heeft.

Eigen inbreng
Wij willen alle mogelijkheden die een kind van nature heeft stimuleren, uitdagen en ontwikkelen. Als je iets onderzoekt wat je leuk vindt en wat jou boeit, leer je beter en onthoud je het echt!

Wij gaan proberen te werken aan de ruimte voor eigen inbreng. Dit gaan we doen door te werken met projecten en onderwerpen van wereldoriëntatie of techniek thematisch aan bod te laten komen. Belangrijk hierbij is de dat leerkracht en kinderen samen overleggen wat zij hiervan willen weten en leren.

Goede sfeer en ondernemende mensen
Samenwerken en samen het onderwijs vormgeven maakt kinderen tot ondernemende mensen. Het biedt ruimte aan welke taal van welk kind dan ook. Wat wij wensen, is dat alle kinderen zo kleurrijk mogelijk hun eigen reis kunnen maken.

Concreet houdt dit in:

  • werken aan projecten op de onderzoekende manier (7 stappen van onderzoekend leren)
  • werken aan onderwerpen van wereldoriëntatie en techniek
  • werken aan het zelf ontdekken van les 3 rekenen: Wereld in Getallen
  • werken aan onderzoekend leren tijdens de Crea werkrondes

Filmpjes van activiteiten op ’t Montferland vind je hier.