't Holthuus

Pagina top navigatie elementen

't Holthuus

Contactpersonen:
Nelleke Remerie (directeur) en Yvonne Koldenhof
(directie@holthuus.nl)

Basisschool ’t Holthuus
Ot en Sienpad 9
6852 EG Huissen
026 3252933
www.holthuus.nl

Netwerkbegeleider: Linda Hollink

Kenmerkend voor ’t Holthuus is:

  • Onderzoekend en ontwerpend leren, didactiek 7-stappen geïntegreerd
  • Thematisch onderwijs m.b.v. ateliers
  • Elementen van Reggio Emilia
  • Samenwerking met externe partijenen w.o. WKRU

Vragen waar ’t Holthuus aan werkt:

  • Welke competenties van kinderen worden ontwikkeld door de manier van werken (onderzoekend leren volgens 7-stappenplan, samenwerking met WKRU)?
  • Wat is de toegevoegde waarde van wetenschappers in de klas/school?
  • Hoe kunnen de ateliers verder ontwikkeld worden en bijdragen aan de opbrengsten van de leerlingen?

Basisschool ’t Holthuus heeft heel bewust gekozen om voor de vakken wereldoriëntatie, wetenschap en techniek geen methode aan te schaffen. Deze vakken worden projectmatig behandeld.

De thema’s die aan de orde komen, zijn gekoppeld aan de kerndoelen. In een doorgaande leerlijn zijn ze evenwichtig over de leerjaren verdeeld. Daarnaast heeft elke begeleider ook een paar keer per jaar de mogelijkheid om met vrije, door de leerlingen zelf te bepalen onderwerpen aan de slag te gaan. Zo zijn de begeleiders bemiddelaars tussen de doelen enerzijds en datgene wat kinderen willen leren anderzijds.

Aan de projecten wordt gewerkt door middel van de 7 stappen van ontdekkend en onderzoekend leren. De stappen hangen voor de kinderen duidelijk zichtbaar in de groep. Dit geeft structuur. Ook de ateliers, waarbij andere intelligentievormen en de ‘100 talen’ steeds meer ruimte krijgen, worden actief ingezet bij de verwerking van de thema’s.

Het Holthuus heeft meegewerkt aan het onderzoek naar de kritische succesfactoren van de vindplaatsscholen. Lees hier meer over dit onderzoek.